प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत (नागेन्द्र यादव) हाजिर हुनुभएकोमा स्वागत गरीएको केही झलकहरु