सूचना तथा समाचार

दशौंको सार्वजानिक विदामा कामकाजमा खटाईएको वारे ।

PCR TEST गराउन सम्बन्धी सुचना

प्राविधिक सहायकको लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

सूचना सूचना सूचना

प्राविधिक आवश्यकता सम्बन्धिमा दोस्रो पटक प्रकासीत सूचना

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

यस चक्रघट्टा गा.पा.मा बेराेजगारहरु सुचिकृत हुन आउनेे बारे सुचना ।

काेराेना भाईरस राेगकाे संक्रमणका सन्दरभमा गर्भवती - स्तनपान गराउने र साना बालबालिकाकाे अामा तथा परिवारका लागि मुख्य सन्देशहरु

दस्तावेज: 

COVID 19 को विरुद्धको अभियानमा आपाङ्गता सम्बन्धि सरोकारवालाहरुका लागी मार्गनिर्देशन

दिर्धकालीन सोचमा कार्यान्वयनको सम्बन्धमा

Pages