COVID - 19 काे संक्रमणलाई मध्य नजर राख्दै गाउँपालिकामा बेराेजगार न्युन गर्न पहल